fbpx
Close

Závislostní chování aneb Behaviorální závislost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zažili jste někdy intenzivní nutkání provádět určitou činnost, například odpovědět okamžitě na zprávu, podívat se na online porno nebo pracovat déle, než bylo potřeba?
Následně jste pak činnost impulzivně opakovali, i když k tomu nebyl pochopitelný důvod. 

V takovém případě dochází k nadužívání určitého chování; nejspíš zažíváte tzv. behaviorální závislost, tedy intenzivní nutkání k provádění specifické činnosti, kterou nedokážete ovládat a mít pod kontrolou. Často v daném chování můžete pokračovat i přes finanční nebo společensky negativní důsledky. Ve většině případů preferujete návykové chování před ostatními aktivitami (např. před udržováním blízkých vztahů, standardním plněním pracovních povinností či věnováním se dříve oblíbeným činnostem, které vám přinášely radost).

Jako behaviorální závislost lze tedy označit patologické způsoby chování, které mají negativní vliv na zdraví člověka v oblasti tělesné, duševní, sociální nebo duchovní. Jedná se primárně o neschopnost odolat impulzu nebo pokušení udělat něco, co je považováno za nebezpečné pro aktéra či jeho okolí. Samotný čin v okamžiku jednání je však vědomé přání jedince.

Charakteristickým rysem je narůstající napětí před provedením činu doprovázené výrazným vzrušením, při provádění pak pocitem uspokojení, který je zakončen uvolněním bezprostředně po činu. S odstupem si však jedinec může všimnout pocitu viny, lítosti a negativních důsledků daného jednání.

V počátcích si člověk ulevuje od napětí, poskytuje si prostor pro únik od problémů nebo ventiluje potlačené emoce. Postupem času a nárůstem počtu opakování vzniká touha, které se velmi těžko odolává; dotyční cítí větší potřebu k uspokojování potřeb chování. Behaviorální závislost je spojená s nízkým sebehodnocením, nízkou sociální podporou nebo sociální izolací, případně i nevysokou úrovní sociálních dovedností.

Co patří do behaviorální závislosti?

 • Nadměrné používání internetu,
 • patologické hráčství,
 • patologické zakládání požárů (pyromanie),
 • patologické kradení (kleptomanie),
 • oniománie – kompulzivní nakupování,
 • workoholismus,
 • kybersex,
 • závislost na online komunikaci a sociálních sítích.

Závislost na online komunikaci a sociálních sítí

Lidé považují online komunikaci za nepříliš ohrožující, zároveň mají pocit větší kontroly nad prezentací sebe samých na internetu. Online aplikace jsou tak využívány k uspokojení potřeb nebo jako úniková cesta od problémů. Umožňují zbavit se nespokojenosti, frustrace, pocitu viny, vzteku a jiných negativních prožitků. Poskytují uživatelům únikový prostor od vlastního nedostatečného já v reálném životě k virtuálnímu, dle jejich hodnocení schopnějšímu já ve světě kyberprostoru.

Závislost na sexu – hypersexualita

Hypersexualita označuje příliš rozvinutý sexuální pud, který vede k vyhledávání častých sexuálních kontaktů, popř. vyhledávání nových sexuálních partnerů. O této problematice lze hovořit v případě jedince, který ztrácí kontrolu nad svým chováním a není schopen sexuální excesy omezit. Sex často slouží jako úniková strategie před problémy nebo jako řešení jiných psychických problémů, například depresí či úzkostných poruch.

Workoholismus – závislost na práci

Jedná se o subjektivní pocit člověka, který není schopen ovládat svou touhu po práci, ačkoliv by si to přál. Při přerušení práce pociťuje „abstinenční příznaky“, kterými jsou úzkost, deprese nebo různé somatické potíže. V důsledku přepracování může docházet k onemocnění nebo zvýšenému výskytu problémů v mezilidských vztazích, jež jsou zanedbávány při výrazném pracovním přetížení.

Dr. Nešpor rozeznává několik typů lidí workoholiků:

 • Urputný dříč – pracuje vlastně neustále, ať už to je či není potřebné. Vede k vyčerpání, chybám z únavy a zdravotním problémům.
 • Záchvatový typ – u něho se porucha objeví nárazově. Dochází naopak k poklesu pracovního výkonu, apatii, nezájmu, nebo dokonce ke zhroucení.
 • Hyperaktivní typ – má problémy s koncentrací pozornosti a potíž úkoly dokončit.
 • Pracovní labužník – je perfekcionista, který se nadměrně zabývá detaily, úkolům věnuje příliš mnoho času a postrádá zdravý nadhled.
 • Opečovávač – bere na sebe úkoly ostatních a obětuje se pro jejich blaho.

Workoholici považují své pracovní nasazení spíše za přednost než problém k řešení. S workoholismem se následně pojí závislost na alkoholu, kokainu nebo patologickém hráčství.

Jak z toho ven?

Nejmocnější zbraní v boji proti špatným návykům je ztížení jejich dostupnosti. Proto zapřemýšlejte, jak si sami můžete znemožnit přístup k dané činnosti. Například si nastavit online večerku po 21. hodině, minimalizování webových oken, vypnutí automatického přihlašování, zanechání pracovního notebooku v kanceláři.

Aplikace, které vám mohou pomoci:

 • AdBlock plus = blokuje reklamy,
 • Momentum = změní vaší úvodní stránku, kde budete mít počasí, inspirativní citát a To-Do list,
 • Brain Focus Productivity Timer = organizace času tak, aby jste dotáhli svoji práci dokonce,
 • Quality time = hlídá váš čas a činnosti na vašem telefonu,
 • Headspace = průvodce meditací a možnosti si odpočinout,
 • Odpočinek 2.0 = zaměřte se na kvalitní spánek, aktivity v přírodě a čas s přáteli. 

Jsme vedeni k nadměrnému utrácení, přejídání a sledování reklam. Proto je vhodné stáhnout a zapnout si blokátory webových stránek, které omezí přísun nežádoucích informací a znemožní, aby vás ovlivňovaly nežádoucí nástroje. Stanovte si pevná pravidla užívání a trvejte na jejich dodržování. Rozvíjejte přirozené zájmy a zachovejte vyvážený životní styl. Věnujte pozornost svým dětem, přátelům či vztahům, které vám přináší radost. Rozviňte reálnou sociální síť a zaplňte volný čas novými aktivitami, které vás obohatí. Vytvořte si emoční podporu a bezpečné prostředí, kde můžete ventilovat své problémy, jež jsou často zdrojem pocitů viny, studu a dalších nepříjemných emocí.

Mít jasno v tom, na čem záleží, vnáší jasno do toho, na čem nezáleží.

– Richard Feynman