fbpx
Close

Digitální technologie jako nový druh zbraní

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Informační oklamání nepřítele? Vytvoření pocitu nejistoty a bezradnosti?

V tom pomáhaly v historii noviny i ústně předávané informace. Dnešní svět je trošku jiný. Rychlejší a vizuálnější. Kvůli velkému množství informací se jen těžko může někdo zorientovat nebo si udělat jasnější názor. Obě strany sporu využívají ty nejsilnější komunikační a přesvědčovací techniky, a především velké obnosy finančních i technologických zbraní. 

Tyto informace jsou využívány ve válkách i mimo ně k oklamání nepřítele nebo vlastního obyvatelstva. Není totiž potřeba se zmocnit každé jednotlivé zbraně, kterou nepřítel má. Stačí ovládnout nepřítelovu mysl. Internet a sociální sítě jsou k tomuto geniálním nástrojem.

S každou novou technologií dramaticky rostl počet lidí, který bylo možné zároveň oslovit. Letáky a noviny nahradilo rádio, později televize a dnes internet, který umožňuje s prakticky minimálními náklady šířit svá sdělení obrovskému okruhu lidí. Ve válce je cílem vyvolání strachu, vzájemné nedůvěry mezi lidmi, nebo naopak sounáležitosti s druhými. 

Jsme v bitvě a více než polovina této bitvy se odehrává na bitevním poli médií. 

Telefon je brána k vaší mysli

Vládci zemí mají velké množství dat o obyvatelích – uživatelích z databází mobilních operátorů, bank a dalších institucí. Je tedy možné bojující vojáky propojit s jejich rodinami mimo válečnou zónu, a zároveň má telefon tu vlastnost, že ho lze dobře zaměřit. Čemu tedy čelí vojáci lze demonstrovat na tomto příkladu. Manipulace a propaganda v plném proudu, která může pomoci, ale i velmi poškodit. Uveďme si to na příkladech:

„Jste obklíčeni a všemi opuštěni. Vzdejte se,” zní SMS, která míří na telefony vojáků na bitevním poli.

„Váš syn byl zabit v boji,” říká SMS, která přichází na telefon někoho v rodině stovky kilometrů daleko. 

Rodiny se samozřejmě obratem snaží své příbuzné na bojišti kontaktovat. Do místa, kde je takto zjištěna velká koncentrace mobilních telefonů, míří průzkumné prostředky a následně dělostřelecká palba. Dochází k podlamování víry vojáků v úspěch operací pomocí dezinformací o dezercích jejich velitelů, vyvolávání nejistoty různými způsoby. Nejtvrdším způsobem využití psychologie pak je navození strachu rodinných příslušníků, kteří následně vysokou aktivitou mobilní sítě přispějí k přesnému zaměření jednotky vojáků, případně jen prostě tlačí na to, aby mysleli na rodinu a utekli z boje. 

Psychologické i jiné informační operace většinou sledují nějaký taktický cíl, který slouží k dosažení jiných strategických cílů. 

Jak byste reagovali vy? 

Jestliže se podaří dokonale pochopit rozhodovací mechanismus protivníka a efektivně ovlivnit rozhodování jednotlivých aktérů tohoto mechanismu, je možné způsobit cílové zemi obrovské škody, aniž by padl jediný výstřel. Zjednodušeně řečeno: přimějete lidi, na jejichž rozhodnutí stojí celá země, aby se rozhodli naprosto špatně. Uděláte to tak, že jim podsunete nepravdivé informace, ovlivníte efektivní propagandou jejich názory nebo natolik vyburcujete veřejné mínění, že se politici nebo jiní veřejní činitelé rozhodnou pod tlakem ulice. 

Jak si ověřit zprávy?

  • Sledujte rámec zprávy. Pokud je zarámovaná způsobem, že je všechno špatně a systém se rozpadá, měli byste zpozornět, nejspíš se jedná o manipulaci.
  • Zjevné rozdělování společnosti na my a oni či připomínání nějakých dávno minulých událostí a vysvětlování současných dějů s jejich pomocí by vás mělo donutit zpozornět. I když se vám to třeba v danou chvíli líbí, nepřijímejte to nekriticky. Zamyslete se, komu se takové sdělení hodí. Zamyslete se nejenom nad tím, zda zpráva má reálný základ, ale hlavně nad tím, jestli to, že vámi cloumají emoce, náhodou nebyl něčí záměr. 
  • Položte si otázku: Co chce u mě pisatel zprávy vyvolat? Pokud vás chce informovat bez emocí a názorů, tak skvěle. Pokud ve vás zpráva vyvolává strach, úzkost, vztek, touhu či extrémní zájem, tak byste si měli dávat pozor, zda nejste manipulováni. 

Ještě donedávna se všechno točilo kolem kontroly území, dnes se však dostáváme do doby, kdy začíná hrát klíčovou roli kontrola technologií a informačního prostoru. Na dobytí státu už nepotřebujete nutně tanky a bomby. Stačí, když se zmocníte jeho infrastruktury – a k tomu se můžete nacházet tisíce kilometrů daleko. Samotné pochopení manipulativních technik nás činí odolnějšími před manipulací jako takovou. Dokud si plošně neuvědomíme, že informační válka je naší každodenní realitou a nepřestaneme její projevy nesmyslně bagatelizovat, nemáme šanci v tomto boji obstát.